Välkommen att söka i Luleå kommuns diarium


Sökresultaten visas som rader i tabeller där samtliga kolumner är sorterbara. Klickar du på en rad får du mer information om handlingen eller ärendet. Längst ner i tabellen ser du hur många sökträffar du fått. Där kan du också bläddra mellan sidorna i sökresultatet. Högst upp till vänster finns en tillbakalänk men du kan som regel även använda webbläsarens tillbakaknapp.
Informationen om ärendet visar också alla allmänna handlingar som finns i ärendet. Om det finns en filmarkering kan du klicka på raden och öppna filen.